top of page

CV

Yrkes- och studieliv

Augusti 2022 - nuvarande

Skolbibliotekarie på låg- och mellanstadiet

Läsfrämjande och källkritiskt arbete i skolbibliotek för låg- och mellanstadiet.

Augusti 2019 - Augusti 2022

Student, vårdare, vick på folkbibliotek, skolbibliotekarie på ett gymnasium.

Masterkurs i idéhistoria, arbetade på ett gruppboende, arbetade på folkbibliotek i Botkyrka och Huddinge samt gymnasium i Botkyrka. Utbildning till skrivpedagog på Skurups folkhögskola. Lärare på kurs i kreativt skrivande på ABF.

September 2010-Augusti 2019

Barnbibliotekarie

Läsfrämjande arbete för barn på folkbibliotek. BVC-visningar, poesidans, sagostunder, bokprat, bokklubb, skrivarcirklar, poesisamtal, manuskurs, bokkollo, lovverksamhet med bland annat spökafton och väsenkollo.

bottom of page